Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Vad är VNS Therapy™ och hur fungerar det?

VNS Therapy™ är en tilläggsbehandling utformad för personer med läkemedelsresistent epilepsi vars epileptiska störning domineras av partiella eller generaliserade anfall.

VNS Therapy kan leda till färre anfall, kortare anfall och bättre återhämtning efter anfall.

En kvinna med VNS Therapy™ som står på en bro
Grafik som visar att 1 av 3 personer med epilepsi inte kan kontrollera anfall med enbart medicin

Läkemedelsresistent epilepsi

För en tredjedel av de patienter som lider av epileptiska anfall är en behandling med enbart läkemedel otillräckligt. Om anfallen fortsätter trots behandling med två olika läkemedel mot epilepsi under vad läkaren bedömer som rimlig tid, anses det handla om läkemedelsresistent epilepsi. 

Studier har visat att det inte är troligt att tillägg av fler läkemedel leder till kontroll av denna typ av epilepsi. Men trots dessa data och det vi vet om riskerna med att leva med läkemedelsresistent epilepsi får många människor fortfarande flera läkemedel förskrivna, i stället för att en utvärdering görs avseende behandlingsalternativ som inte är läkemedelsrelaterade.

Om du har provat flera läkemedel och ändå får anfall kan det vara dags att fundera över andra behandlingar.

VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi

VNS Therapy är en neuromodulerande behandling som är utformad för personer med läkemedelsresistent epilepsi. VNS Therapy rekommenderas som tilläggsbehandling för minskning av anfallsfrekvensen hos barn och vuxna med läkemedelsresistent epilepsi där resektiv kirurgi inte lämpar sig.

VNS Therapy är en liten enhet som implanteras under huden på bröstkorgen och ansluts till vagusnerven i halsen. VNS Therapy avger milda impulser till hjärnan genom vagusnerven för att hjälpa till att förebygga anfall innan de börjar och för att hjälpa till att stoppa dem om de ändå skulle inträffa.

Över 125 000 patienter, inklusive över 35 000 barn, har behandlats med VNS Therapy över hela världen.   

VNS Therapy™ har visat sig minska effekterna av anfall

Fördelar med VNS Therapy™

VNS Therapy är utformad för att uppnå fler anfallsfria tillfällen och kan utöver att minska antalet anfall – även minska längden och svårighetsgraden av de anfall som ändå uppkommer och återhämtningen efter anfallen kan förbättras.

I studier där effekterna före och efter behandling med VNS Therapy jämfördes upplevde personer:

Färre sjukhus- och akutbesök

Färre sjukhus- och akutbesök

Förbättrad vakenhet, humör och minne

Förbättrad vakenhet, humör och minne

Ökad livskvalitet

Ökad livskvalitet

Färre anfall

Färre anfall

Bättre återhämtning efter anfall

Bättre återhämtning efter anfall

Lindrigare anfall

Lindrigare anfall

Kortare anfall

Kortare anfall

Skulle du kunna ha nytta av VNS Therapy™?

VNS Therapy rekommenderas som tilläggsbehandling för minskning av anfallsfrekvensen hos barn och vuxna med läkemedelsresistent epilepsi där resektiv kirurgi inte lämpar sig.

Gör vår lämplighetsbedömning för att ta reda på om VNS Therapy™ kan vara rätt val för dig

Fler anfallsfria tillfällen

VNS Therapy™ har visat sig förbättras över tid för att hjälpa till att kontrollera anfall under många år framöver.

En studie som följde 65 patienter över tio års tid  vad gäller effektiviteten av VNS Therapy att minska anfallsfrekvensen gav följande resultat:

Seizure reduction over a 1 and 10 year period

Procentandelen som angavs var den genomsnittliga minskningen av anfall.  

Gary, VNS Therapy-patient sedan 2004.

”Nu lever jag det liv som jag aldrig kunde leva förut.”

Gary, VNS Therapy-patient sedan 2004.

Hur fungerar VNS Therapy™?

VNS Therapy ges genom en enhet som med jämna mellanrum under dagen skickar svaga impulser till vagusnerven för att förebygga anfall.

Ytterligare en dos av behandlingen kan stoppa eller förkorta anfallet, minska dess intensitet och förbättra återhämtningen efter ett anfall.

VNS Therapy omfattar ett kort polikliniskt ingrepp, vilket inte är detsamma som hjärnkirurgi.

VNS Therapy™ ger stimulering på tre olika sätt

Normalläge

Normalläge

Hjälper till att förebygga anfall

Stimulering avges med jämna mellanrum hela dygnet, varje dag, för att förebygga anfall.

AutoStim-läge

AutoStim-läge*

Reagerar på en plötslig ökning av hjärtfrekvensen*

En extra behandlingsdos ges automatiskt vid tecken på en plötslig ökning av hjärtfrekvensen, något som kan vara förknippat med anfall.

*Finns endast på modellerna 106, 1000 och 1000-D

Magnetläge

Magnetläge

Ger behandling på begäran

Stimuleringen ges manuellt genom att man sveper den medföljande VNS Therapy-magneten över generatorn för att stoppa eller förkorta ett anfall när det börjar

*Finns endast för modellerna 1000 och 1000-D

Anpassning av behandlingen med den senaste VNS Therapy™-tekniken

Schemalagd programmering

Schemalagd programmering

Med funktionen för schemalagd programmering kan läkaren förprogrammera VNS Therapy™-enheten så att den automatiskt ökar behandlingen med de intervall som läkaren bestämmer.

Det här alternativet kan minska behovet av återbesök för programmering så att du får mer tid över för annat.

Dag- och nattprogrammering

Dag- och nattprogrammering

Din läkare kan anpassa din VNS Therapy™-behandling efter dina livsstilspreferenser eller för att hantera biverkningar genom att programmera din enhet med olika inställningar under två tidsperioder under en period av 24 timmar.

Kan VNS Therapy™ vara rätt val för dig eller din närstående?

Ta reda på mer

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är

heshet
andfåddhet
halsont
hosta

Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.
 

 Prata med din läkare om varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om risker som du bör känna till samt ta upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi. Du hittar mer säkerhetsinformation här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.