Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Användbara nedladdningar

Vi har tillhandahållit en del användbar information som du kan ladda ned som en hjälp för att förstå mer om VNS Therapy™

användbar VNS Therapy nedladdningar
Hjärna

Utbildningsmaterial

Läkemedelsresistent epilepsi

Guide för läkarsamtal
Anpassa och ladda ned

VNS Therapy

 
En introduktion till VNS Therapy
Ladda ned
The VNS Therapy Magnet 
Ladda ned
The VNS Therapy Children's guide
Ladda ned
VNS Therapy™-kirurgi: Vad du kan förvänta dig
 Ladda ned 

 

 

Kan VNS Therapy™ vara rätt val för dig?

Om du har prövat två eller flera läkemedel mot anfall men fortfarande lider av okontrollerade anfall är det dags att ifrågasätta din behandling.

 

Gör vår lämplighetsbedömning för att ta reda på om VNS Therapy kan passa dig

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.