Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

VNS Therapy™- Magneten

En unik fördel med VNS Therapy som kan ge ytterligare anfallskontroll.

Patient med VNS Therapy tar en selfie med sin mamma
VNS Therapy™-magneten
VNS Therapy-magneten gör att patienten eller vårdgivaren manuellt kan tillföra en extra behandlingsdos som kan stoppa ett anfall när det väl har startat.

VNS Therapy™-magneten

Två magneter medföljer VNS Therapy-systemet. Magneten omges av ett plasthölje som liknar formen på en klocka och kan fästas med ett armband eller en bältesklämma. Det är viktigt att du alltid bär magneten på dig. 

Om du känner att ett anfall är på väg att börja, eller när ett anfall inträffar, kan magneten användas för att initiera en extra stimuleringsdos. 

Alla personer får olika resultat av användningen av magneten. Diskutera med din läkare om du tycker att du använder magneten mycket.

Två magnetfunktioner

Det är möjligt att göra ett tillfälligt uppehåll i behandlingen om man vill undvika biverkningar vid vissa aktiviteter, t.ex. sångframträdanden, när man håller tal eller under träning. Normal drift återupptas först när magneten avlägsnas.

Ge en extra dos av behandlingen vid behov. Detta kan

minska anfallets intensitet

minska anfallets intensitet

förkorta återhämtningstiden efter anfallet.

förkorta återhämtningstiden efter anfallet.

förkorta anfallet

förkorta anfallet

stoppa anfallet

stoppa anfallet

Hur man sveper magneten

Så här används magneten

  • När du känner att ett anfall är på väg att starta, eller under ett anfall, kan du eller en vårdgivare placera magneten över bröstkorgen där generatorn är implanterad.

  • Svep sedan magneten över generatorn i mindre än tre sekunder.

 

Många upplever livsomvälvande anfallskontroll med VNS Therapy™.

Lyssna på verkliga berättelser från människor som lever med VNS Therapy™.

Patientberättelser
Vanliga frågor

VNS Therapy™-magneten

Kan man använda vilken magnet som helst?

Endast VNS Therapy-magneten ska användas med VNS Therapy-systemet. Kontakta din läkare om du tappar bort din magnet eller behöver en extra magnet.

I nödfall kan du använda andra starka magneter. Användning av andra magneter som inte tillhandahålls av läkaren skadar inte VNS Therapy-systemet, men det går inte att avgöra om andra än VNS Therapy-magneter fungerar.

Kan elektroniska enheter påverka magneten eller kommer magneten att skada mina andra elektroniska enheter?

VNS Therapy-magneterna är mycket starka. De kan skada TV-apparater, datordisketter, kreditkort och andra föremål som påverkas av starka magnetfält. Håll magneten på minst 25 centimeters (10 tum) avstånd från sådana föremål. Bär eller förvara inte magneterna nära dem.

Kan jag stoppa alla anfall med magneten?

Resultaten av magnetstimulering är olika för varje person. Vissa personer rapporterar att magneten stoppar alla eller nästan alla anfall, minskar intensiteten eller förkortar varaktigheten. För andra personer har magneten en begränsad effekt, eller ingen effekt alls.

Måste jag använda magneten för att stoppa ett anfall?

Nej. Om du använder magneten eller inte är helt upp till dig och den som är med dig. Det kan också i viss mån bero på om magneten har hjälpt tidigare.

Hur fungerar magneten?

Generatorn har en sensor (tungrelä) som känner av magneten och startar en extra stimulering.

Hur länge håller magneten (finns det något utgångsdatum)?

Vid normal användning bör VNS Therapy™-magneten hålla i cirka tre år.

Hur ofta kan jag använda magneten?

Du kan använda magneten så ofta som du vill, men inte längre än fyra timmar i sträck.

Kontinuerlig eller frekvent magnetanvändning kommer att ladda ur generatorbatteriet och kan skada den vänstra vagusnerven. Om du behöver använda magneten ofta borde inställningarna för normalläget eventuellt ändras.

Diskutera detta med din läkare vid nästa besök.

Går det att stoppa all stimulering med magneten?

Ja. För att stoppa stimulering, ska du hålla magneten över generatorn och hålla kvar den där. Använd denna metod om stimuleringen är ovanlig eller smärtsam och kontakta din läkare omedelbart. Magneten stoppar all stimulering så länge som den hålls på plats. Du kan behöva säkra magneten med tejp över enheten.

Utgör magneten en miljörisk?

VNS Therapy™-magneten kan skada datordisketter, kreditkort, klockor och andra föremål som påverkas av starka magnetfält. Håll magneten på minst 25 centimeters (10 tum) avstånd från sådana föremål. Förvara inte magneterna nära sådana föremål.

Vad gör magneten?

Magneten används för att starta och stoppa stimulering. Din läkare måste aktivera magnetläget innan du kan starta stimulering med magneten.

Vad händer om magneten av misstag hålls på plats över generatorn under en längre tidsperiod?

Ingen stimulering ges när magneten hålls över enheten. Normalläge och magnetstartade stimuleringar kommer att återupptas först när magneten tagits bort.

Vad används magneten till?

Använd magneten i dessa tre fall:
1. För att starta en stimulering när du känner en föraning till ett anfall, när du tror att ett anfall börjar eller när som helst under ett anfall
2. För att stoppa stimulering
3. För att testa att enheten fungerar korrekt

Var kan jag få en ny magnet?

Kontakta din läkare om du behöver en ny magnet.

Vem bör ha magneten på sig?

Du bör alltid ha magneten på dig. Du kanske även vill att familjemedlemmar eller vårdgivare har en VNS Therapy™-magnet så att de kan använda den i händelse av att du får ett anfall.

Påverkas magnetens styrka om jag råkar tappa den?

Magnetens styrka bör inte påverkas av att den tappas. Detta är ett vanligt problem som gäller för svaga magneter. VNS Therapy™-magneten är en kraftfull magnet och bör inte förlora sin styrka om den tappas eller om höljet spricker.

Kommer magneten att påverka mitt normala behandlingsschema?

Magneten åsidosätter det normala behandlingsschemat, oavsett om enheten är “PÅ” eller inte vid den tidpunkten. När den magnetaktiverade stimuleringen stoppas återgår enheten till det behandlingsschema som ställts in av din läkare.

Har du frågor om VNS Therapy?

Hitta svar på dina frågor om VNS Therapyv

Ta en titt på vår omfattande lista med vanliga frågor som täcker ämnen som produktsäkerhet, användning av enheten, batteritid, användning av magneten med mera. 

Gå till Vanliga frågor

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.