Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

VNS Therapy™ – lämplighetsbedömning

Gör vår lämplighetsbedömning för att ta reda på om VNS Therapy kan vara rätt val för dig eller någon närstående.

VNS Therapy™ rekommenderas som tilläggsbehandling för minskning av anfallsfrekvensen hos barn och vuxna som inte har förbättrats med två eller flera läkemedel (var för sig eller i kombination) och där resektiv kirurgi inte lämpar sig.

Gör lämplighetsbedömning

VNS Therapy™ Suitability Assessment checklista

Med VNS Therapy™ kan patienterna uppleva

Färre sjukhus- och akutbesök

Färre sjukhus- och akutbesök

Förbättrad vakenhet, humör och minne

Förbättrad vakenhet, humör och minne

Ökad livskvalitet

Ökad livskvalitet

Färre anfall

Färre anfall

Bättre återhämtning efter anfall

Bättre återhämtning efter anfall

Lindrigare anfall

Lindrigare anfall

Kortare anfall

Kortare anfall

Kan VNS Therapy™ vara rätt val för dig?

Om du har prövat två eller flera läkemedel mot anfall men fortfarande lider av okontrollerade anfall är det dags att ifrågasätta din behandling.

 

Gör vår lämplighetsbedömning för att ta reda på om VNS Therapy kan passa dig

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.