Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Ett ramverk för en meningsfull diskussion

För att underlätta diskussioner om anfallskontroll med vårdteamet.

Skapa din personliga guide för läkarsamtal

Illustration av tre personer som pratar runt ett frågetecken
Läkare pratar med en patient om VNS Therapy

För en tredjedel av de patienter som lider av epileptiska anfall är en behandling med enbart läkemedel otillräckligt.

Om anfallen fortsätter trots behandling med två olika läkemedel mot epilepsi under vad läkaren bedömer som rimlig tid, anses det handla om läkemedelsresistent epilepsi.

Studier har visat att det inte är troligt att tillägg av fler läkemedel leder till kontroll av denna typ av epilepsi. Men trots dessa data och det vi vet om riskerna med att leva med läkemedelsresistent epilepsi får många människor fortfarande flera läkemedel förskrivna, i stället för att en utvärdering görs avseende behandlingsalternativ som inte är läkemedelsrelaterade.

Om du har provat flera läkemedel och ändå får anfall kan det vara dags att fundera över andra behandlingar. Dina svar på dessa frågor kan hjälpa dig och din läkare att fastställa din nuvarande situation och förstå ditt intresse för behandlingar utöver medicinering.

Skapa din personliga guide för läkarsamtal

Fullständig säkerhetsinformation om VNS Therapy finns på vår säkerhetssida.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.