Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

VNS Therapy™ är säkert för barn

VNS Therapy™ är en tilläggsbehandling utformad för personer med läkemedelsresistent epilepsi vars epileptiska störning domineras av partiella eller generaliserade anfall. 

Barn med VNS Therapy som blåser bubblor
bild av en familj med ett barn på VNS Therapy

Bevisat säker och effektiv för barn

Över 35 000 barn över hela världen har behandlats med VNS Therapy™

VNS Therapy har visat sig hjälpa barn med läkemedelsresistent epilepsi att få kontroll över anfallen på ett säkert sätt, 63 % av barn upplever färre anfall*.

*Baserat på en grupp av 83 patienter efter 24 månaders VNS Therapy-behandling, utan förändring av antiepileptika. 

Fördelar med VNS Therapy™

Förutom färre anfall upplever många barn med VNS Therapy också:

Bättre återhämtning efter anfall

Bättre återhämtning efter anfall

Lindrigare anfall

Lindrigare anfall

Kortare anfall

Kortare anfall

Katyas mamma

"Livet har förändrats enormt – inte bara för Katya, utan för hela familjen."

Katyas mamma
Ditt barns utveckling kan påverkas av dåligt kontrollerade anfall. VNS Therapy™ hjälper till att skydda mot detta.

Utvecklingsförbättringar

Utöver de anfallsreducerande effekterna har VNS Therapy visat sig förbättra följande utvecklingsresultat:

Vakenhet

Vakenhet

Energi

Energi

Humör

Humör

Minne

Minne

Vad tycker patienterna om VNS Therapy™?

Visa patientberättelser
För barn och personer med särskilda behov som har läkemedelsresistent epilepsi

VNS Therapy™-guiden för barn

Vår VNS Therapy-guide har skrivits för barn för att hjälpa till att förklara:

  • Vad är VNS Therapy?
  • Hur kan det hjälpa mig?
  • Vad behöver jag göra för att få VNS Therapy?
  • Vad händer efter ingreppet?
  • Vad kan man förvänta sig av att leva med VNS Therapy?

Kan VNS Therapy™ vara rätt val för ditt barn?

Om ditt barn har provat två eller flera antiepileptiska läkemedel men fortfarande lider av okontrollerade anfall är det dags att ifrågasätta behandlingen av epilepsianfallen. Prata med din läkare om läkemedelsresistent epilepsi så att andra behandlingsalternativ kan utforskas.

Gör vår lämplighetsbedömning för att ta reda på om VNS Therapy kan vara rätt val för ditt barn

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.