Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Att leva med läkemedelsresistent epilepsi

Läkemedelsresistent epilepsi medför många utmaningar utöver okontrollerade anfall. Många fall av epilepsi kan behandlas med enbart läkemedel, men denna typ av epilepsi kräver ett annat tillvägagångssätt. 

Patient och familjemedlem njuter av utsikten
Familj som väntar på en buss

Vad är läkemedelsresistent epilepsi?

Läkemedelsresistent epilepsi anses föreligga när anfallen fortsätter efter att två antiepileptiska läkemedel har ordinerats på lämpligt sätt och använts på rätt sätt under en tidsperiod som läkaren bestämt. 

Denna typ av epilepsi kallas även refraktär epilepsi, svårbehandlad epilepsi, okontrollerade anfall och läkemedelsresistent epilepsi. Studier har visat att det inte är troligt att tillägg av fler läkemedel leder till kontroll av denna typ av epilepsi.

Lista över 3 av DRE-behandlingsmålen

Behandlingsmål för personer med läkemedelsresistent epilepsi

Epilepsi är mer än bara anfall. Behandlingsalternativ för personer med läkemedelsresistent epilepsi syftar till att uppnå långsiktig anfallskontroll, minska anfallens allvarlighetsgrad, minimera biverkningar och förbättra livskvaliteten. 

Om du har prövat flera läkemedel men ändå fortsätter att få anfall, tala med din läkare om andra behandlingsalternativ som kanske kan hjälpa dig.

 

För en tredjedel av de patienter som lider av epileptiska anfall så är en behandling med enbart läkemedel otillräckligt. Om du har läkemedelsresistent epilepsi är du inte ensam.

Risker med obehandlad läkemedelsresistent epilepsi

Trots det vi vet kring riskerna med att leva med läkemedelsresistent epilepsi så blir många människor ordinerade fler läkemedel istället för att en utvärdering avseende behandlingsalternativ som inte är läkemedelsrelaterade görs.

Depression och ångest

Depression och ångest

Biverkningar vid långvarig användning av antiepileptika

Biverkningar vid långvarig användning av antiepileptika

Sjukhus- och akutbesök

Sjukhus- och akutbesök

Anfallsrelaterad skada

Anfallsrelaterad skada

Problem med sociala interaktioner

Problem med sociala interaktioner

Ökad risk för plötslig oväntad död i epilepsi (SUDEP):

Ökad risk för plötslig oväntad död i epilepsi (SUDEP):

Förändringar i tänkande och minne

Förändringar i tänkande och minne

Ett ramverk för meningsfull diskussion

En guide för att tala med din läkare

Om du funderar på att fråga din läkare om läkemedelsresistent epilepsi eller VNS Therapy™ bör du förbereda dig med de rätta frågorna för att få ut så mycket som möjligt av ditt besök.

Skapa din personliga diskussionsguide

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.