Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.
Verkliga människor. Verkliga historier.

VNS Therapy™ – patientberättelser

Många upplever livsomvälvande anfallskontroll med VNS Therapy. Lyssna på verkliga berättelser från människor som lever med VNS Therapy.

 

Kön
Ålder
Inriktning
Mediatyp

Skulle du kunna ha nytta av VNS Therapy™?

VNS Therapy rekommenderas som tilläggsbehandling för minskning av anfallsfrekvensen hos barn och vuxna med läkemedelsresistent epilepsi där resektiv kirurgi inte lämpar sig.

Gör vår lämplighetsbedömning för att ta reda på om VNS Therapy™ kan vara rätt val för dig

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.