Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Är VNS Therapy™ rätt val för dig?

Om du har prövat flera läkemedel och fortfarande lider av anfall är det dags att ifrågasätta din anfallsbehandling.

Ung flicka på en gunga
David är en riktig patient med VNS Therapy

Utforska olika behandlingsalternativ

35 % av alla som lider av anfall har den typ av anfall som är resistenta mot behandling med enbart läkemedel. Detta kallas läkemedelsresistent epilepsi.

När anfallen fortsätter efter att en person har prövat två läkemedel som ordinerats på lämpligt sätt är det osannolikt att anfallsfrihet kommer att uppnås med ytterligare läkemedel.

En alternativ behandlingsstrategi såsom VNS Therapy – utformat för personer med läkemedelsresistent epilepsi – kan hjälpa till att övervinna den börda som okontrollerade anfall innebär.

Fler anfallsfria tillfällen

Målet vid behandling av läkemedelsresistent epilepsi är att förbättra livskvaliteten genom att optimera den långsiktiga anfallskontrollen, minimera biverkningar och minska anfallens allvarlighetsgrad.

VNS Therapy används till barn och vuxna med partiella och generaliserade anfall som inte kan kontrolleras med enbart läkemedel. 

Kan VNS Therapy vara rätt val för dig eller någon närstående?

Gör lämplighetsbedömning

Läkare pratar med en patient om VNS Therapy

Guide för läkarsamtal

Studier har visat att det inte är troligt att tillägg av fler läkemedel leder till kontroll av denna typ av epilepsi. Men trots dessa data och det vi vet om riskerna med att leva med läkemedelsresistent epilepsi får många människor fortfarande flera läkemedel förskrivna, i stället för att en utvärdering görs avseende behandlingsalternativ som inte är läkemedelsrelaterade.

Att individanpassa och ladda ned vår diskussionsguide kan hjälpa dig och din läkare att förstå din nuvarande situation och fastställa ditt intresse för behandlingar utöver medicinering.

Guide för läkarsamtal

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.