Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Behöver du hjälp? Få hjälp

Prata med din läkare eller med ditt epilepsiteam om du vill ha personliga svar om din hälsa.

 

Hand som håller en telefon med läkare att kontakta

Vill du veta mer om VNS Therapy™?

Så här kan vi hjälpa dig:

Vanliga frågor om VNS Therapy®

Vanliga frågor om VNS Therapy™

Besök avsnittet Vanliga frågor för att hitta svar på vanliga frågor om VNS Therapy™  

Se vanliga frågor

 

 

Gör lämplighetsbedömningen

Är det rätt behandling för dig?

Ta nästa steg för att ta reda på om VNS Therapy™ kan vara rätt val för dig

Gör lämplighetsbedömningen

 

Prata med din läkare

Prata med din läkare om du har hälsorelaterade frågor eller om du har problem med VNS Therapy™-systemet.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.