Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

VNS Therapy™ Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor om VNS Therapy™ i vår kunskapsdatabas.

Vanliga frågor illustration

Välj en av följande kategorier

VNS Therapy-enhetsikon

VNS Therapy™

Hitta svar på alla dina frågor om VNS Therapy™: Vad det är, hur det fungerar, vem det är lämpligt för och mycket annat.

Nyckelikon för vanliga frågor om säkerhet

VNS Therapy™ – Säkerhet

Svar på dina frågor om MR-undersökningar, flygplatssäkerhet och övergripande säkerhet relaterat till VNS Therapy™.

 VNS Therapy magnetikon

VNS Therapy™-magnet

Allt du vill veta om VNS Therapy™-magneten, vad det är för något, hur och när den ska användas och annat som är relevant att veta.

Patient om ikonen

VNS Therapy™-ingrepp

Vi förstår att du har många frågor om ingreppet för VNS Therapy™-implantatet, så vi har förberett en lista med vanliga frågor.

Prata med din läkare

Prata med din läkare om du har hälsorelaterade frågor eller om du har problem med VNS Therapy™-systemet.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.