Välj land och språk

För alla andra länder, klicka här.
Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor om VNS Therapy™ i vår kunskapsdatabas.

Vanliga frågor illustration

Välj en av följande kategorier

VNS Therapy-enhetsikon

VNS Therapy™

Hitta svar på alla dina frågor om VNS Therapy™: Vad det är, hur det fungerar, vem det är lämpligt för och mycket annat.

Nyckelikon för vanliga frågor om säkerhet

VNS Therapy™ – Säkerhet

Svar på dina frågor om MR-undersökningar, flygplatssäkerhet och övergripande säkerhet relaterat till VNS Therapy™.

 VNS Therapy magnetikon

VNS Therapy™-magnet

Allt du vill veta om VNS Therapy™-magneten, vad det är för något, hur och när den ska användas och annat som är relevant att veta.

Patient om ikonen

VNS Therapy™-ingrepp

Vi förstår att du har många frågor om ingreppet för VNS Therapy™-implantatet, så vi har förberett en lista med vanliga frågor.

Prata med din läkare

Prata med din läkare om du har hälsorelaterade frågor eller om du har problem med VNS Therapy™-systemet.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.