Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Vanliga frågor om VNS Therapy™ - Kirurgi

Hitta svar på vanliga frågor om ingreppet för VNS Therapy™-implantatet

Vanliga frågor illustration

Implantationsingreppet

Finns det några risker i samband med operationen?

Den vanligaste biverkningen av ingreppet för VNS Therapy-implantatet är infektion. Liksom vid de flesta kirurgiska ingrepp finns det vissa allmänna risker. Neurologen och kirurgen kommer att diskutera dessa risker med dig.

Vad händer efter ingreppet?

De flesta personer kan gå hem samma dag eller dagen efter ingreppet. Din läkare kommer att boka in uppföljningsbesök för att programmera och finjustera stimuleringsinställningarna.

Hur går själva ingreppet till?

Ingreppet för VNS Therapy™-implantatet är inte detsamma som hjärnkirurgi.

En liten enhet (generator) implanteras under huden på bröstkorgen och en tunn ledning (elektrod) kopplar enheten till vänster sidas vagusnerv i halsen. Detta sker under ett kort polikliniskt ingrepp som omfattar två små snitt och utförs vanligtvis under narkos.

Kommer den implanterade enheten att synas?

Generatorn är liten, högst 5 cm (2 tum) i diameter beroende på modell. Om du är liten och tunn kan det hända att den syns nedanför vänster nyckelben. Om detta är ett problem för dig rekommenderar vi att du talar med din läkare.

Blir det några ärr?

När det gäller läkning och ärrbildning reagerar alla på olika sätt. Du bör förvänta dig viss ärrbildning efter ingreppet. Om detta är ett stort problem för dig rekommenderar vi att du diskuterar med din kirurg.

Vanliga frågor

Välj bland en rad ämnen, såsom produktsäkerhet, ingrepp, enhet, MR, magnetanvändning med mera.

Startsida för vanliga frågor

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.