Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

Vanliga frågor om VNS Therapy™ - Säkerhet

Hitta svar på vanliga frågor om VNS Therapy™ och säkerhetsrelaterade ämnen, såsom MR, flygplatssäkerhet och mycket mer

Vanliga frågor illustration

Säkerhet

Kan jag undersökas med magnetkamera med VNS Therapy™?

Undersökning med magnetkamera (MR) kan utföras på ett säkert sätt med VNS Therapy-systemet förutsatt att man följer vissa riktlinjer. Prata med din läkare om vilka områden av kroppen som kan undersökas på ett säkert sätt. Kraven för MR-undersökning varierar beroende på vilken modell av VNS Therapy du har och var den sitter.

Är VNS Therapy™ säkert att använda?

VNS Therapy har studerats i mer än 25 år och har visat sig vara ett säkert och effektivt sätt att behandla läkemedelsresistent epilepsi. Behandlingen är säker att använda tillsammans med andra läkemedel och har inga av de biverkningar som är typiska för antiepileptiska läkemedel. Även om det finns vissa biverkningar så kan de vanligaste biverkningarna lindras eller elimineras genom att enhetens inställningar justeras av din läkare.

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy är

  • heshet
  • andfåddhet
  • halsont
  • hosta

Den vanligaste biverkningen av ingreppet för VNS Therapy-implantatet är infektion. Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Kommer jag att kunna gå igenom säkerhetskontrollen på en flygplats?

Olika typer av stöldskydd, säkerhetssystem på flygplatser och andra metalldetektorer bör inte påverka generatorn eller påverkas av den. Som en försiktighetsåtgärd bör du ändå gå genom dem med jämn hastighet, inte stanna kvar i närheten av dem och inte gå närmare än 40 centimeter (16 tum) från sådan utrustning.

Vanliga frågor

Välj bland en rad ämnen, såsom produktsäkerhet, ingrepp, enhet, MR, magnetanvändning med mera.

Startsida för vanliga frågor

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.