Välj ett annat land eller en annan region för att se innehåll som är specifikt för din plats.

VNS Therapy™ Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor om VNS Therapy™ i vår kunskapsdatabas.

Vanliga frågor illustration

VNS Therapy™

Kan jag veta om jag blir hjälpt innan jag implanteras med generatorn och ledningen?

För närvarande finns det inget sätt att förutse hur du kommer att svara på behandlingen.

Hjälper VNS Therapy™ direkt?

Fördelarna med VNS Therapy™ märks inte alltid omedelbart. Faktum är att anfallen långsamt kan bli bättre under de första två åren med behandling. Resultat av långsiktiga kliniska studier tyder på att effekterna av VNS Therapy™ är betydande och varaktiga.

Hur fungerar VNS Therapy™?

VNS Therapy-systemet skickar en svag elektrisk impuls till en nerv som går till hjärnan. Denna nerv heter vagusnerven.

Hur svarar de flesta patienter på VNS Therapy™?

När instrumentet testades i kliniska försök minskade anfallsfrekvensen för de flesta patienter. Några patienter upplevde ingen ändring eller en ökning av anfallsfrekvensen. Några patienter upplevde ingen tydlig minskning av anfallsfrekvensen förrän efter flera månader med VNS Therapy.

ur länge räcker batteriet?

Generatorns batteri kan hålla mellan 1 och 16 år beroende på inställningarna. Ett kort polikliniskt ingrepp krävs för att byta ut generatorn när batteriet är urladdat. Fråga din läkare om batteriets livslängd i förhållande till hela skalan av inställningar. 

Om AutoStim ger mig en extra stimulering, betyder det att jag är på väg att få ett anfall?

Inte alltid. AutoStim-läget är tänkt att utlösa en stimulering vid förändringar av hjärtfrekvensen, något som kan betyda att ett anfall är på väg. Det är dock inte alla anfall som åtföljs av förändringar i hjärtfrekvensen. Beroende på hur läkaren programmerat enheten och på din sjukdom kan en automatisk stimulering vara utlöst av ett faktiskt epileptiskt anfall, men det behöver inte vara så. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du tror att stimuleringar avges för ofta eller för sällan så att läkaren kan justera inställningarna.

Vad händer när jag tränar om AutoStim är på?

AutoStim-läget ska reagera på snabba ökningar av hjärtfrekvensen. Om du tränar och din puls ökar snabbt kan det hända att du får en extra behandlingsdos, som är mycket lik den extra stimulering man kan få i magnetläget.

Vad är AutoStim?

AutoStim-läget är en funktion som reagerar på plötsliga ökningar av hjärtfrekvensen – vilket kan vara förknippat med anfall – och ger en extra behandlingsdos.

AutoStim-läget finns endast på följande generatorer: AspireSR™ (modell 106), SenTiva™ (modell 1000) och SenTiva DUOTM (modell 1000-D)

Vem kan få VNS Therapy™?

Läkare ordinerar VNS Therapy för personer med vissa typer av anfall och medicinska bakgrunder. Det är inte rätt behandling för alla som har epilepsi. Läkaren beslutar om anfallen är av rätt typ för att behandlas med VNS Therapy. Läkaren fastställer också om det finns något annat medicinskt tillstånd som kan påverkas av VNS Therapy.

Varför har min läkare föreslagit VNS Therapy™?

Många personer har epilepsi. Läkare och forskare har under åren lärt sig mycket om anfall. De har utvecklat läkemedel och andra behandlingar. Trots deras ansträngningar lider en del personer fortfarande av anfall.

Läkaren har ordinerat VNS Therapy-systemet till dig för att minska frekvensen och varaktigheten av dina anfall, eftersom läkemedel antingen har misslyckats med att kontrollera dem tillräckligt eller har orsakat svåra biverkningar.

Kommer alla mina anfall att upptäckas med AutoStim?

Det beror på. Det är många faktorer som avgör hur noggrant generatorn kan detektera anfall, och resultaten kan variera från patient till patient. AutoStim-läget (i generatormodellerna 106 och 1000/1000-D) övervakar och detekterar snabba, relativa hjärtfrekvensökningar som kan vara förknippade med anfall. Det kan hända att du får dessa typer av ökningar av hjärtfrekvensen, men det är också möjligt att du inte får dem eller att hjärtfrekvensen inte ökar tillräckligt mycket med dina anfall.

Diskutera AutoStim-funktionerna med din läkare som är den som vet mest om din sjukdom och sjukdomshistorik.

Kommer jag att märka när stimulatorn är påslagen?

Många personer känner av en stickande känsla eller en röstförändring (heshet) vid stimulering. Denna effekt blir vanligtvis mindre märkbar med tiden.

Modell 1000 och 1000-D

SenTiva™ och SenTiva DUO™

Vad händer om jag inte tolererar schemalagd programmering?

Om du inte tolererar en schemalagd behandlingsökning bör din läkare ha informerat dig om att det är möjligt att tillfälligt stoppa stimuleringen genom att placera magneten över generatorn. Kontakta omedelbart din läkar eller sjuksköterska för justering av programmeringen.

Vad händer om jag inte tolererar dag- och nattinställningarna?

Din läkare eller sjuksköterska kommer att kontrollera att du tolererar inställningen innan du lämnar programmeringsbesöket. 

Vad innebär dag- och nattprogrammering?

Det här är en tillvalsfunktion som gör det möjligt att anpassa behandlingen ytterligare.

Din SenTiva™- eller SenTiva DUO™-enhet kan programmeras till två olika inställningar vid specifika tidpunkter under en 24-timmarsperiod. Generatorn växlar sedan mellan dessa två inställningar på daglig basis.

Funktionen är lämplig för situationer som inträffar regelbundet, t.ex. fysisk aktivitet eller sömn.

Din läkare kommer att avgöra om dag- och nattprogrammering passar dig. 

 

Vad innebär schemalagd programmering?

Schemalagd programmering är en tillvalsfunktion för SenTiva™ eller SenTiva DUOTM som gör det möjligt för läkaren eller sjuksköterskan att förprogrammera VNS Therapy™-systemet under den inledande programmeringsfasen så att det automatiskt ökar behandlingsinställningarna när du är hemma. 

Det här alternativet kan minska behovet av att du reser till kliniken för initial programmeringsökning.

Om den här funktionen är aktiverad så kommer din läkare eller sjuksköterska att informera dig om när du kan förvänta dig nästa inställningsökning.

Vad är SenTiva™?

SenTiva™ är den minsta och lättaste responsiva VNS Therapy™-enheten för behandling av läkemedelsresistent epilepsi.

Utöver de tre stimuleringslägen som tidigare generationer av VNS Therapy-enheter erbjuder – normalläge, magnetläge och AutoStim-läge – erbjuder SenTiva™/SenTiva DuoTM (modellerna 1000/1000-D) ytterligare två programmeringsalternativ som kan anpassas efter dina behov. Dessa lägen kallas schemalagd programmering och dag- och nattprogrammering. 

Vanliga frågor

Välj bland en rad ämnen, såsom produktsäkerhet, ingrepp, enhet, MR, magnetanvändning med mera.

Startsida för vanliga frågor

VNS Therapy™ – säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av VNS Therapy™ är
heshet
andfåddhet
halsont
hosta
Dessa biverkningar uppkommer i allmänhet endast under stimulering och brukar avta med tiden. Den vanligaste biverkningen av det kirurgiska ingreppet är infektion.


Barn under 12 år kan löpa större risk att drabbas av infektioner än de som är 12 år eller äldre. Vidare kan de löpa större risk att drabbas av skador från ledningen på grund av högre aktivitetsnivåer och risken för att ledningen manipuleras. Prata med din läkare om de bästa sätten att undvika dessa komplikationer. Diskutera även varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar och risker. Fråga din läkare om eventuella risker som du bör känna till och ta även upp andra saker som kan vara värda att diskutera, såsom status epilepticus och plötslig oväntad död vid epilepsi.

Mer säkerhetsinformation hittar du här.

Referenser finns tillgängliga på begäran.

 

Den avsedda målgruppen för denna webbplats är besökare i Sverige. VNS Therapy™ för läkemedelsresistent epilepsi är inte tillgängligt i alla länder, tala med din läkare.