Kies een ander land of een andere regio om inhoud te zien die specifiek is voor jouw locatie.

Wat is VNS Therapy™ en hoe werkt het?

VNS Therapy™ is een aanvullende behandeling die is ontwikkeld voor mensen met medicatieresistente epilepsie die voornamelijk wordt gekenmerkt door partiële of gegeneraliseerde aanvallen.

VNS Therapy kan leiden tot minder aanvallen, kortere aanvallen en een beter herstel na aanvallen.
 

Wat is VNS Therapy™ en hoe werkt het?
Medicatieresistente epilepsie

Medicatieresistente epilepsie

Medicatie alleen is niet de oplossing voor een derde van de mensen met aanvallen. Als de aanvallen aanhouden nadat twee anti-epileptica gedurende een passende tijd, zoals bepaald door een arts, zijn geprobeerd, wordt dit beschouwd als medicatieresistente epilepsie. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het toevoegen van meer medicatie dit soort epilepsie waarschijnlijk niet onder controle zal krijgen. Maar ondanks deze gegevens en wat we weten over de risico's van het leven met medicatieresistente epilepsie, blijven veel mensen meerdere medicijnen voorgeschreven krijgen in plaats van beoordeeld te worden voor therapieopties zonder medicatie.

Als je meerdere medicaties hebt geprobeerd en nog steeds aanvallen hebt, is het misschien tijd om andere behandelingsopties te overwegen.
 

VNS Therapy™ voor medicatieresistente epilepsie

VNS Therapy is een neuromodulatiebehandeling die is ontwikkeld voor mensen met medicatieresistente epilepsie. Het wordt aanbevolen door richtlijnen als aanvullende therapie om de aanvalsfrequentie te verlagen bij kinderen en volwassenen met medicatieresistente epilepsie die niet in aanmerking komen voor resectieve chirurgie

VNS Therapy is een klein apparaat dat onder de huid in de borst wordt geïmplanteerd en verbonden wordt met de nervus vagus in de nek. VNS Therapy geeft via de nervus vagus lichte pulsen af aan de hersenen om aanvallen te helpen voorkomen voordat ze beginnen en om ze te stoppen als ze dat wel doen.

Wereldwijd zijn meer dan 125.000 patiënten, waaronder meer dan 35.000 kinderen, behandeld met VNS Therapy™

Het is aangetoond dat VNS Therapy™ de impact van aanvallen vermindert

Voordelen van VNS Therapy™

VNS Therapy is ontworpen voor meer aanvalsvrije momenten en kan niet alleen helpen om het aantal aanvallen te verminderen, maar ook om de duur en ernst van de aanvallen te verminderen en het herstel na de aanval te verbeteren.

In onderzoeken waarin de effecten voor en na behandeling met VNS Therapy werden vergeleken, ervoeren mensen het volgende:
 

Minder bezoeken aan ziekenhuizen en spoedeisende hulp

Minder bezoeken aan ziekenhuizen en spoedeisende hulp

Betere alertheid, betere stemming en beter geheugen

Betere alertheid, betere stemming en beter geheugen

 Verbeterde levenskwaliteit

Verbeterde levenskwaliteit

Minder aanvallen

Minder aanvallen

Beter herstel na aanval

Beter herstel na aanval

 Minder ernstige aanvallen

Minder ernstige aanvallen

Kortere aanvallen

Kortere aanvallen

Kan je voordeel halen uit VNS Therapy™ ?

VNS Therapy wordt aanbevolen door richtlijnen als aanvullende therapie om de aanvalsfrequentie te verlagen bij kinderen en volwassenen met medicatieresistente epilepsie die niet in aanmerking komen voor resectieve chirurgie
 

Doe onze beoordeling om te weten te komen of VNS Therapy™ geschikt is voor jou

Meer aanvalsvrije momenten

Het is aangetoond dat VNS Therapy™ zich in de loop der jaren verbetert om aanvallen onder controle te houden.

In een 10 jaar durend onderzoek onder 65 patiënten, waarin de effectiviteit van VNS Therapy bij het verminderen van de frequentie van aanvallen werd onderzocht:

De vermelde percentages waren de gemiddelde afname van aanvallen.

52-76-overall-reduction-NL-(1).png

Genoemde percentages waren de gemiddelde vermindering van aanvallen.

Gary, VNS Therapy-patiënt sinds 2004

'Ik leef nu het leven dat ik nog nooit heb geleefd'

Gary, VNS Therapy-patiënt sinds 2004

Hoe werkt VNS Therapy ™?

VNS Therapy wordt toegediend via een apparaat dat op regelmatige tijdstippen gedurende de dag lichte pulsen naar de nervus vagus stuurt om aanvallen te voorkomen.

Een extra dosis therapie kan je aanval stoppen of verkorten, de intensiteit ervan verminderen en je herstel na een aanval verbeteren.

VNS Therapy omvat een korte ingreep, die geen hersenchirurgie is.
 

VNS Therapy™ levert stimulatie op 3 manieren

Normale modus

Normale modus

Helpt aanvallen te voorkomen

De stimulatie wordt met regelmatige tussenpozen, de hele dag, elke dag, gegeven om aanvallen te helpen voorkomen.
 

AutoStim-modus

AutoStim-modus*

Reageert op snelle verhogingen van de hartslag*

Er wordt automatisch een extra dosis therapie toegediend bij tekenen van een snelle verhoging van de hartslag, die in verband kan worden gebracht met aanvallen.

*Alleen beschikbaar in de modellen 106, 1000 en 1000-D

Magneetmodus

Magneetmodus

Levert op aanvraag behandeling

Stimulatie gebeurt handmatig door de meegeleverde VNS Therapy-magneet langs de generator te bewegen om een aanval te helpen stoppen of te verkorten zodra deze begint
 

Optionele functies alleen beschikbaar in de modellen 1000 en 1000-D

Aanpassing van de behandeling met de nieuwste VNS Therapy™-technologie

Geplande programmering

Geplande programmering

Met geplande programmering kan je arts je VNS Therapy™-generator voorprogrammeren om de therapie-instellingen automatisch te verhogen op de door hem gekozen intervallen. 

Met deze optie hoef je minder vaak vervolgafspraken voor programmering te maken, zodat je weer tijd hebt om je leven te leiden.
 

Dag- en nachtprogrammering*

Dag- en nachtprogrammering*

Je arts kan je VNS Therapy™-behandeling aanpassen aan je levensstijlvoorkeuren of de behandeling van bijwerkingen door je generator te programmeren in verschillende instellingen gedurende eender welke twee perioden in een periode van 24 uur.

Kan VNS Therapy™ geschikt zijn voor jou of je dierbare?

Meer info

Veiligheidsprofiel VNS Therapy™

De meest voorkomende bijwerkingen van VNS Therapy™ zijn:

Heesheid
Kortademigheid
Keelpijn
Hoesten

Deze bijwerkingen treden over het algemeen alleen op tijdens stimulatie en nemen meestal na verloop van tijd af. De meest voorkomende bijwerking van de chirurgische ingreep is infectie.

 Bespreek de volgende waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en gevaren met je arts. Vraag naar andere risico's waarvan je op de hoogte moet zijn. Bespreek ook andere onderwerpen die van toepassing kunnen zijn, zoals status epilepticus en plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie. Meer veiligheidsinformatievind je hier.

 

Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De beoogde doelgroep voor deze website zijn bezoekers in Nederland. VNS Therapy™ voor geneesmiddelresistente epilepsie is niet in alle landen beschikbaar, overleg met uw arts.