Kies een ander land of een andere regio om inhoud te zien die specifiek is voor jouw locatie.

Geschiktheidsbeoordeling VNS Therapy™

Doe onze beoordeling om te weten te komen of VNS Therapy geschikt is voor jou of een dierbare.

VNS Therapy™ wordt door richtlijnen aanbevolen als aanvullende therapie voor het verlagen van de aanvalsfrequentie bij kinderen en volwassenen bij wie twee of meer geneesmiddelen (alleen of in combinatie) geen verbetering brachten en die niet geschikt zijn voor resectieve chirurgie.

Doe de geschiktheidsbeoordeling

 Doe de geschiktheidsbeoordeling

Met VNS Therapy™ kunnen patiënten het volgende ervaren

Minder bezoeken aan ziekenhuizen en spoedeisende hulp

Minder bezoeken aan ziekenhuizen en spoedeisende hulp

Betere alertheid, betere stemming en beter geheugen

Betere alertheid, betere stemming en beter geheugen

 Verbeterde levenskwaliteit

Verbeterde levenskwaliteit

Minder aanvallen

Minder aanvallen

Beter herstel na aanval

Beter herstel na aanval

 Minder ernstige aanvallen

Minder ernstige aanvallen

Kortere aanvallen

Kortere aanvallen

Kan VNS Therapy™ geschikt zijn voor jou?

Als je twee of meer anti-epileptica hebt geprobeerd en nog steeds ongecontroleerde aanvallen hebt, is het tijd om je behandeling in vraag te stellen.

Doe onze beoordeling om te weten te komen of VNS Therapy geschikt kan zijn voor jou

Veiligheidsprofiel VNS Therapy™

De meest voorkomende bijwerkingen van VNS Therapy™ zijn:
Heesheid
Kortademigheid
Keelpijn
Hoesten

Deze bijwerkingen treden over het algemeen alleen op tijdens stimulatie en nemen meestal na verloop van tijd af. De meest voorkomende bijwerking van de chirurgische ingreep is infectie.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een groter risico op infectie dan kinderen van 12 jaar en ouder en lopen meer kans op schade aan de geleiderdraad door hogere activiteitsniveaus en de mogelijkheid om de geleiderdraad te manipuleren. Praat met je arts over de beste manieren om deze complicaties te voorkomen en over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en gevaren. Vraag naar andere risico's waarvan je op de hoogte moet zijn. Bespreek ook andere onderwerpen die van toepassing kunnen zijn, zoals status epilepticus en plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie.

Meer veiligheidsinformatievind je hier.
 

Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De beoogde doelgroep voor deze website zijn bezoekers in Nederland. VNS Therapy™ voor geneesmiddelresistente epilepsie is niet in alle landen beschikbaar, overleg met uw arts.