Kies een ander land of een andere regio om inhoud te zien die specifiek is voor jouw locatie.

VNS Therapy™ Magneet

Een uniek voordeel van VNS Therapy dat extra aanvalscontrole kan bieden.

VNS Therapy™ Magneet
VNS Therapy™ Magneet
Met de VNS Therapy magneet kan jij of een zorgverlener handmatig een extra dosis therapie toedienen die een aanval kan stoppen zodra deze begint.

VNS Therapy™ Magneet

Het VNS Therapy systeem wordt geleverd met twee magneten. De magneet wordt omringd door een plastic behuizing die lijkt op de vorm van een horloge en kan worden bevestigd met een polsband of een riemclip. Het is belangrijk dat je de magneet altijd bij je draagt.

Als je voelt dat er een aanval gaat beginnen of zodra er een aanval plaatsvindt, kan de magneet worden gebruikt om een extra dosis stimulatie te initiëren.

Iedereen behaalt andere resultaten met de magneet. Bespreek met je arts als je denkt dat je de magneet veel gebruikt.

Twee magneetfuncties

Stop de therapie tijdelijk om bijwerkingen te beheersen tijdens activiteiten zoals zingen, spreken in het openbaar of sporten. De normale werking wordt hervat zodra de magneet wordt verwijderd.

Geef op verzoek een extra dosis therapie. Dit kan:

De aanval stoppen

De aanval stoppen

De aanval verkorten

De aanval verkorten

De intensiteit van de aanval verlagen

De intensiteit van de aanval verlagen

De herstelperiode na de aanval verkorten

De herstelperiode na de aanval verkorten

Hoe de magneet gebruiken

Hoe de magneet gebruiken

  • Wanneer je voelt dat er een aanval begint of tijdens een aanval, kan jij of een zorgverlener de magneet boven het borstgebied plaatsen waar de generator is geïmplanteerd.
  • Beweeg de magneet vervolgens gedurende minder dan 3 seconden langs de generator.

 

Veel mensen ervaren een levensveranderende aanvalscontrole met VNS Therapy

Hoor de ervaringen van echte mensen met VNS Therapy.

Verhalen van patiënten
Veelgestelde vragen

VNS Therapy™ Magneet

Kan ik elk soort magneet gebruiken?

Je mag alleen de VNS Therapy-magneet met je VNS Therapy-systeem gebruiken. Als je de magneet verliest of extra magneten nodig hebt, neem dan contact op met je arts.

Je kan in geval van nood proberen om andere sterke magneten te gebruiken. Het gebruik van andere magneten dan de magneten die je arts heeft verstrekt, heeft geen schadelijke gevolgen voor het VNS Therapy-systeem, maar het is niet zeker of een andere magneet dan die van VNS Therapy zal werken.

Kunnen elektronische apparaten de magneet beïnvloeden of beschadigt de magneet mijn andere elektronische apparaten?

De magneten van VNS Therapy zijn zeer sterk. Ze kunnen televisies, computerschijven, creditcards en andere voorwerpen die door sterke magnetische velden worden beïnvloed, beschadigen. Houd je magneet op ten minste 25 centimeter (10 inch) afstand van deze voorwerpen. Draag of bewaar de magneten niet in de buurt van deze voorwerpen.

Kan ik al mijn aanvallen met de magneet stoppen?

De resultaten van magneetstimulatie verschillen van persoon tot persoon. Sommige personen melden dat de magneet alle of bijna alle aanvallen stopt, de intensiteit vermindert of de duur verkort. Bij anderen heeft de magneet weinig of geen effect.

Moet ik de magneet gebruiken om te proberen een aanval te stoppen?

Nee. Het gebruik van de magneet wordt volledig overgelaten aan jou of aan de persoon die bij je is. Het hangt er wellicht tevens vanaf of de magneet eerder heeft geholpen.

Hoe werkt de magneet?

De generator heeft een sensor (de reedschakelaar) die de magneet herkent en extra stimulatie start.

Hoelang gaat mijn magneet mee (heeft hij een uiterste gebruiksdatum)?

Bij normaal gebruik gaat de VNS Therapy-magneet ongeveer 3 jaar mee.

Hoe vaak kan ik de magneet gebruiken?

Je kan de magneet zo vaak als je wil gebruiken maar niet langer dan 4 uur achter elkaar.

Continu of veelvuldig gebruik van de magneet put de generatorbatterij uit (raakt leeg) en kan je linker nervus vagus beschadigen. Als je de magneet vaak moet gebruiken, kun je beter je instellingen voor de normale modus wijzigen.

Bespreek deze wijziging met je arts tijdens het volgende bezoek.

Is het mogelijk om alle stimulatie met de magneet te stoppen?

Ja. Om de stimulatie te stoppen, houd je de magneet boven de generator en houd je hem daar. Gebruik deze methode als je een ongebruikelijke of pijnlijke stimulatie ervaart en bel meteen je arts. De magneet stopt alle stimulatie wanneer je deze op zijn plaats houdt. Je moet de magneet wellicht bevestigen door deze met tape op het apparaat vast te plakken.

Is de magneet schadelijk voor het milieu?

De VNS Therapy-magneet kan schade veroorzaken aan computerschijven, creditcards, horloges en andere voorwerpen die door sterke magnetische velden worden beïnvloed. Houd je magneet op ten minste 25 centimeter (10 inch) afstand van deze voorwerpen. Bewaar de magneten niet in de nabijheid van dergelijke voorwerpen.

Wat doet de magneet?

De magneet wordt gebruikt om de stimulatie te starten en te stoppen. Je arts moet de Magneetmodus activeren voordat je de stimulatie met de magneet kunt starten.

Wat gebeurt er als de magneet per ongeluk gedurende een langere periode boven de generator wordt gehouden?

Er vindt geen stimulatie plaats wanneer de magneet boven het apparaat wordt gehouden. Stimulaties in de normale modus en stimulaties met de magneet worden pas hervat nadat de magneet is verwijderd.

Waar wordt de magneet voor gebruikt?

Gebruik de magneet in de volgende drie omstandigheden:

1. Om stimulatie te starten als je een aura hebt dat voorafgaat aan een aanval, als je denkt dat een aanval begint, of op elk gewenst moment tijdens een aanval.

2. Om stimulatie te stoppen

3. Om te testen of het apparaat goed werkt.

Waar kan ik een nieuwe magneet krijgen?

Neem voor het bestellen van een nieuwe magneet contact op met je arts.

Wie moet de magneet bij zich houden?

Zorg dat je altijd en overal de magneet bij je hebt. Wellicht wil je je familieleden of verzorgers ook een VNS Therapy™ magneet geven, zodat ze deze kunnen toepassen wanneer je een aanval hebt.

Heeft het gevolgen voor de sterkte van de magneet als ik hem laat vallen?

Het laten vallen van de magneet hoort geen invloed te hebben op de sterkte van de magneet. Dit is een veelvoorkomend probleem voor magneten met een laag vermogen. De VNS Therapy magneet is een sterke magneet die zijn vermogen niet verliest als hij valt of als de behuizing kapot gaat.

Heeft de magneet invloed op het normale behandelingsschema?

De magneet onderdrukt je normale behandelingsschema, ongeacht of het apparaat op dat moment is ingeschakeld. Nadat de magneetstimulatie is beëindigd, wordt het behandelingsschema hervat dat door je arts is ingesteld.

Heb je vragen over VNS Therapy?

Vind antwoorden op je vragen over VNS Therapy™

Blader door onze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over onderwerpen zoals productveiligheid, gebruik van het apparaat, levensduur van de batterij, gebruik van de magneet en meer.

Ga naar veelgestelde vragen

Veiligheidsprofiel VNS Therapy™

De meest voorkomende bijwerkingen van VNS Therapy™ zijn:
Heesheid
Kortademigheid
Keelpijn
Hoesten

Deze bijwerkingen treden over het algemeen alleen op tijdens stimulatie en nemen meestal na verloop van tijd af. De meest voorkomende bijwerking van de chirurgische ingreep is infectie.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een groter risico op infectie dan kinderen van 12 jaar en ouder en lopen meer kans op schade aan de geleiderdraad door hogere activiteitsniveaus en de mogelijkheid om de geleiderdraad te manipuleren. Praat met je arts over de beste manieren om deze complicaties te voorkomen en over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en gevaren. Vraag naar andere risico's waarvan je op de hoogte moet zijn. Bespreek ook andere onderwerpen die van toepassing kunnen zijn, zoals status epilepticus en plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie.

Meer veiligheidsinformatievind je hier.
 

Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De beoogde doelgroep voor deze website zijn bezoekers in Nederland. VNS Therapy™ voor geneesmiddelresistente epilepsie is niet in alle landen beschikbaar, overleg met uw arts.