Kies een ander land of een andere regio om inhoud te zien die specifiek is voor jouw locatie.

Leven met medicatieresistente epilepsie

Medicatieresistente epilepsie brengt veel uitdagingen met zich mee die verder gaan dan ongecontroleerde aanvallen. Hoewel veel gevallen van epilepsie met geneesmiddelen alleen kunnen worden behandeld, vereist dit type epilepsie een andere aanpak. 
 

Leven met medicatieresistente epilepsie
1 op de 3 mensen met epilepsie kan aanvallen niet onder controle krijgen met medicijnen alleen

Wat is medicatieresistente epilepsie?

We spreken van medicatieresistente epilepsie  als een aanval voortduurt nadat twee anti-epileptica op de juiste wijze zijn voorgeschreven en gedurende een door een arts bepaalde periode op de juiste wijze zijn gebruikt. 

Dit type epilepsie staat ook bekend als refractaire epilepsie, moeilijk te behandelen epilepsie, ongecontroleerde aanvallen en DRE. Onderzoek heeft aangetoond dat het toevoegen van meer medicatie dit soort epilepsie waarschijnlijk niet onder controle zal houden.
 

Behandelingsdoelen voor mensen met medicatieresistente epilepsie

Behandelingsdoelen voor mensen met medicatieresistente epilepsie

Epilepsie is meer dan alleen aanvallen. Behandelingsopties voor mensen met medicatieresistente epilepsie werken aan het onder controle krijgen van aanvallen op de lange termijn, het verminderen van de ernst van de aanvallen, het minimaliseren van bijwerkingen en het verbeteren van de levenskwaliteit. 

Als je meerdere medicaties hebt geprobeerd, maar nog steeds aanvallen hebt, bespreek dan met je arts andere behandelopties die je kunnen helpen.
 

 

Medicatie alleen is niet de oplossing voor een derde van de mensen met aanvallen. Als je lijdt aan medicatieresistente epilepsie, ben je niet de enige.

Risico's van onbehandelde medicatieresistente epilepsie

Ondanks wat we weten over de risico's van het leven met medicatieresistente epilepsie, blijven veel mensen meerdere medicijnen voorgeschreven krijgen in plaats van beoordeeld te worden voor therapieopties zonder medicatie.

Depressie en angst

Depressie en angst

Bijwerkingen van langdurig gebruik van anti-epileptica

Bijwerkingen van langdurig gebruik van anti-epileptica

Bezoeken aan ziekenhuis en spoedeisende hulp

Bezoeken aan ziekenhuis en spoedeisende hulp

Aanvalsgerelateerd letsel

Aanvalsgerelateerd letsel

Problemen met sociale interacties

Problemen met sociale interacties

Hoger risico op plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie (SUDEP)

Hoger risico op plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie (SUDEP):

Veranderingen in denkwijze en geheugen

Veranderingen in denkwijze en geheugen

Een kader voor een zinvol gesprek

Een gids voor een gesprek met je arts

Als je overweegt je arts te vragen naar medicatieresistente epilepsie of VNS Therapy™, bereid jezelf dan voor met de juiste vragen om het maximale uit je bezoek te halen.

Creëer je gepersonaliseerde gespreksgids

Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De beoogde doelgroep voor deze website zijn bezoekers in Nederland. VNS Therapy™ voor geneesmiddelresistente epilepsie is niet in alle landen beschikbaar, overleg met uw arts.