Kies een ander land of een andere regio om inhoud te zien die specifiek is voor jouw locatie.

FAQ's over de VNS Therapy™ Procedure

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de VNS Therapy™ implantatieprocedure

 FAQ's over de VNS Therapy™ procedure

Implantatieprocedure

Hoe verloopt de procedure?

De procedure voor VNS Therapy™ implantatie is geen hersenchirurgie.

Er wordt een klein apparaat (generator) onder de huid in de borst geïmplanteerd en een dunne draad (geleider) verbindt het apparaat met de linker nervus vagus in de nek. Dit gebeurt tijdens een korte ingreep, waarbij twee kleine incisies worden gemaakt en die meestal onder algehele narcose wordt uitgevoerd.

Zijn de littekens zichtbaar?

Bij iedereen is de genezing en littekenvorming anders. Je kan wat littekenvorming van de ingreep verwachten. Als littekenvorming een speciale zorg is voor jou, raden we je aan dit met je chirurg te bespreken.

Zijn er risico’s verbonden aan de ingreep?

De meest voorkomende bijwerking van de VNS Therapy implantatieprocedure is infectie. Zoals bij de meeste chirurgische ingrepen zijn er enkele standaardrisico's. Je neuroloog en chirurg zullen deze risico's met jou bespreken.

Wat gebeurt er na de procedure?

De meeste mensen gaan dezelfde dag of de dag na de ingreep naar huis. Je arts zal vervolgafspraken plannen om je stimulatie-instellingen te programmeren en aan te passen.

Is de geïmplanteerde generator zichtbaar voor anderen?

De generator heeft een kleine diameter van maximaal 5 cm (2 inch), afhankelijk van het model. Als je een klein gestel hebt of mager bent, kan de vorm van het apparaat zichtbaar zijn onder het linker sleutelbeen. Als je je hier zorgen over maakt, raden we je aan dit met uw arts te bespreken.

Veelgestelde vragen

Kies uit een reeks onderwerpen, waaronder productveiligheid, procedure, apparaat, MRI, magneetgebruik en meer.

Veelgestelde vragen

Veiligheidsprofiel VNS Therapy™

De meest voorkomende bijwerkingen van VNS Therapy™ zijn:
Heesheid
Kortademigheid
Keelpijn
Hoesten

Deze bijwerkingen treden over het algemeen alleen op tijdens stimulatie en nemen meestal na verloop van tijd af. De meest voorkomende bijwerking van de chirurgische ingreep is infectie.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een groter risico op infectie dan kinderen van 12 jaar en ouder en lopen meer kans op schade aan de geleiderdraad door hogere activiteitsniveaus en de mogelijkheid om de geleiderdraad te manipuleren. Praat met je arts over de beste manieren om deze complicaties te voorkomen en over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en gevaren. Vraag naar andere risico's waarvan je op de hoogte moet zijn. Bespreek ook andere onderwerpen die van toepassing kunnen zijn, zoals status epilepticus en plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie.

Meer veiligheidsinformatievind je hier.
 

Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De beoogde doelgroep voor deze website zijn bezoekers in Nederland. VNS Therapy™ voor geneesmiddelresistente epilepsie is niet in alle landen beschikbaar, overleg met uw arts.