Kies een ander land of een andere regio om inhoud te zien die specifiek is voor jouw locatie.

VNS Therapy™ Veelgestelde vragen

Je vindt antwoorden op al je vragen over VNS Therapy in onze uitgebreide kennisbank.

Veelgestelde vragen

VNS Therapy™

Waarom heeft mijn arts VNS Therapy™ voorgesteld?

Veel mensen lijden aan epilepsie. Door de jaren heen hebben artsen en wetenschappers veel over aanvallen geleerd. Ze hebben medicijnen en andere behandelingen ontwikkeld. Ondanks deze inspanningen hebben sommige mensen nog steeds last van aanvallen.

Je arts heeft je het VNS Therapy-systeem voorgesteld om de frequentie en duur van je aanvallen te verlagen, omdat geneesmiddelen niet voldeden om de aanvallen te controleren of ernstige bijwerkingen hadden.

Helpt VNS Therapy™ mij onmiddellijk?

De voordelen van VNS Therapy™  zijn niet altijd onmiddellijk merkbaar. De aanvalsactiviteit kan mogelijk gedurende de eerste 2 jaar behandeling langzaam verbeteren. Resultaten op lange termijn van klinische onderzoeken suggereren dat de effecten van VNS Therapy aanzienlijk zijn en voortduren.

Hoe werkt VNS Therapy™ ?

Het VNS Therapy-systeem stuurt een lichte elektrische puls naar een zenuw die naar de hersenen loopt. Deze zenuw wordt de nervus vagus genoemd.

Wie kan VNS Therapy™ krijgen?

Artsen schrijven VNS Therapy voor aan personen met bepaalde soorten aanvallen en medische achtergronden. De therapie is niet voor iedereen met epilepsie geschikt. Je arts besluit of je aanvallen van het type zijn dat met VNS Therapy kan worden behandeld. Je arts kijkt tevens of er andere medische omstandigheden zijn die door VNS Therapy zouden kunnen worden beïnvloed.

Hoe weet ik of het zal helpen voordat de generator en de geleider worden geïmplanteerd?

Op dit moment is het niet mogelijk om te voorspellen hoe je zal reageren.

Hoe reageren de meeste mensen op VVS Therapy™ ?

Toen het apparaat in klinische onderzoeken werd getest, nam bij de meeste patiënten de aanvalsfrequentie af. Bij sommige patiënten trad geen verandering op of nam de aanvalsfrequentie toe. Bij sommige patiënten neemt de aanvalsfrequentie pas duidelijk af nadat ze vele maanden VNS Therapy hebben ondergaan.

Kan ik vaststellen of de stimulatie aan is?

De meeste mensen ervaren een tintelend gevoel of een verandering van hun stem (heesheid) tijdens de stimulatie. Dit effect neemt na verloop van tijd af en wordt minder merkbaar.

Hoelang gaat de batterij mee?

De batterij van de generator gaat 1 tot 16 jaar mee afhankelijk van de instellingen. Er is een korte ingreep nodig om de generator te vervangen als de batterij leeg is. Vraag je arts naar de volledige reeks instellingen en hun invloed op de levensduur van de batterij.

Wat is AutoStim?

De AutoStim-modus is een functie die reageert op snelle verhogingen van de hartslag die in verband kunnen worden gebracht met aanvallen en die een extra dosis therapie toedient.

 

De AutoStim-modus is specifiek voor de volgende generatoren: AspireSR™  (Model 106), SenTiva™ (Model 1000) en SenTiva DUOTM (Model 1000-D)

Als AutoStim mij een extra stimulatie geeft, betekent dat dan dat ik een aanval ga krijgen?

Niet altijd. De AutoStim-modus is bedoeld om te triggeren op basis van veranderingen in je hartslag, die kunnen wijzen op het begin van een aanval, maar niet alle aanvallen gaan gepaard met veranderingen in de hartslag. Afhankelijk van de instellingen die door je arts zijn geprogrammeerd en van je medische toestand, is de activering van de automatische stimulatie al dan niet een teken van een werkelijke aanval. Het is belangrijk dat je het aan je arts vertelt als je denkt dat de stimulatie te vaak of te weinig optreedt, zodat je arts de instellingen correct kan aanpassen.

Worden al mijn aanvallen gedetecteerd met AutoStim?

Dat hangt ervan af. Verschillende factoren bepalen of de generator aanvallen accuraat detecteert, en de resultaten kunnen per patiënt verschillen. De AutoStim-modus (in generatormodel 106 en 1000/1000-D) bewaakt en detecteert snelle, relatieve hartslagverhogingen die in verband kunnen worden gebracht met aanvallen. Bij jou kan er al dan niet sprake zijn van dit soort hartslagverhogingen of een voldoende grote verhoging in combinatie met je aanvallen.

 

Bespreek vragen omtrent de AutoStim-functie met je arts. Hij/zij is het best op de hoogte van je medische toestand en voorgeschiedenis.

Wat gebeurt er als ik sport als AutoStim is ingeschakeld?

De AutoStim-modus is bedoeld om te reageren op snelle verhogingen van de hartslag. Als je aan het sporten bent en je hartslag snel toeneemt, kan je een extra dosis therapie krijgen, wat sterk lijkt op een extra stimulatie via de magneetmodus.

Modellen 1000 & 1000-D

SenTiva™ en SenTiva DUO™

Wat is SenTiva™?

SenTiva™ is het kleinste en lichtste responsieve VNS Therapy™-apparaat voor de behandeling van medicatieresistente epilepsie.

Naast de 3 stimulatiemodi van eerdere generaties VNS Therapy-generatoren – Normale modus, Magneetmodus en AutoStim-modus, biedt SenTiva™ / SenTiva DuoTM (Model 1000 / 1000-D) twee aanvullende programmeeropties die kunnen worden aangepast aan jouw behoeften. Deze worden geplande programmering en dag- en nachtprogrammering genoemd.

Wat is geplande programmering?

Dit is een optionele functie voor SenTiva™ of SenTiva DUO waarmee je arts of verpleegkundige je VNS Therapy™-systeem tijdens de eerste programmeringsfase kan voorprogrammeren, zodat de therapie-instellingen automatisch worden verhoogd terwijl je thuis bent.

Dankzij deze optie hoef je mogelijk minder vaak naar de kliniek voor afspraken om de eerste programmering te verhogen.

Je arts of verpleegkundige zal je laten weten wanneer je de volgende instellingsverhoging kan verwachten als deze functie is geactiveerd.

Wat is dag- en nachtprogrammering?

Dit is een optionele functie waarmee je je behandeling verder kunt personaliseren.

Je SenTiva™ of SenTiva DUO™-apparaat kan worden geprogrammeerd op twee verschillende instellingen op specifieke tijdstippen in een periode van 24 uur. De generator wisselt dan dagelijks tussen deze twee instellingen.

Dit is geschikt voor situaties die regelmatig voorkomen, zoals fysieke activiteit of slaap.

Je arts zal bepalen of dag- en nachtprogrammering geschikt is voor jou.

 

Wat als ik de geplande programmering niet verdraag?

Als je een geplande verhoging van de therapie niet kan verdragen, moet je arts je hebben geïnstrueerd dat het mogelijk is de stimulatie tijdelijk te stoppen door de magneet boven de generator te plaatsen. Zorg ervoor dat je onmiddellijk contact opneemt met je arts of verpleegkundige voor aanpassing van de programmering.

Wat als ik de dag- en nachtinstellingen niet tolereer?

Je arts of verpleegkundige controleert of je de instelling kunt verdragen voordat je de programmeerafspraak verlaat.

Veelgestelde vragen

Kies uit een reeks onderwerpen, waaronder productveiligheid, procedure, apparaat, MRI, magneetgebruik en meer.

Veelgestelde vragen

Veiligheidsprofiel VNS Therapy™

De meest voorkomende bijwerkingen van VNS Therapy™ zijn:
Heesheid
Kortademigheid
Keelpijn
Hoesten

Deze bijwerkingen treden over het algemeen alleen op tijdens stimulatie en nemen meestal na verloop van tijd af. De meest voorkomende bijwerking van de chirurgische ingreep is infectie.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben een groter risico op infectie dan kinderen van 12 jaar en ouder en lopen meer kans op schade aan de geleiderdraad door hogere activiteitsniveaus en de mogelijkheid om de geleiderdraad te manipuleren. Praat met je arts over de beste manieren om deze complicaties te voorkomen en over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en gevaren. Vraag naar andere risico's waarvan je op de hoogte moet zijn. Bespreek ook andere onderwerpen die van toepassing kunnen zijn, zoals status epilepticus en plotseling onverwacht overlijden bij epilepsie.

Meer veiligheidsinformatievind je hier.
 

Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De beoogde doelgroep voor deze website zijn bezoekers in Nederland. VNS Therapy™ voor geneesmiddelresistente epilepsie is niet in alle landen beschikbaar, overleg met uw arts.